Du får flygfältstaxin utanför teminal 1. Taxi station i Terminal 2 nere våningen är inte längre öppen från 2.3.2021. Som avtalspartners på Helsingfors-Vanda flygplats verkar Lähitaksi, Vantaan taksi, Helsinki Airport Taxi och Taksi Helsinki. På taxiområdet finns ljusskyltar där man kan se vilken taxa respektive bolag har. Det finns en separat körfil på taxistationen för taxibilar, andra än de tidigare nämnda. Med dessa kan du själv komma överrens om färdens avgift.


Om du vill veta mer om taxitjänsterna på Finavias övriga flygplatser, hittar du information på webbplatsen för flygplatsen i fråga.