Du får flygfältstaxin utanför teminal. Som avtalspartners på Helsingfors-Vanda flygplats verkar Mankkaan Taksi, Taksi Helsinki och Menevä. På taxiområdet finns ljusskyltar där man kan se vilken taxa respektive bolag har. Det finns en separat körfil på taxistationen för taxibilar, andra än de tidigare nämnda. Med dessa kan du själv komma överrens om färdens avgift.


Om du vill veta mer om taxitjänsterna på Finavias övriga flygplatser, hittar du information på webbplatsen för flygplatsen i fråga.