Du kan avboka parkeringen på Helsingfors-Vanda flygplats utan kostnad senast sex (6) timmar före reservationens början via linken du fick i bekräftelse mailen. Sex (6) timmars avbokning gäller även vid Premium parkeringsplatsen. Om det är mindre än sex (6) timmar till reservationens början, går det inte att avboka reservationen.