Du anländer till Helsingfors-Vanda flygfält egna tågstation från hela Finland. Närtrafikens P- och I tåg trafikerar från Helsingfors centrum och Dickursby till flygfältet med täta turer. Tågstationens ingång är belägen vid förbindelsegången mellan terminalerna 1 och 2. Anstånder till terminal 1 är 100m och terminal 2 c. 300m.


Du kan söka rutter och tidtabeller på firmornas egna sidor:

    Lokaltrafik: HRT

    Fjärrtrafik: VR