Taxibilar lämnar avresande passagerare direkt framför flygplatsens huvuddörr, därifrån det finns en ingång till incheckningen.


För passagerare som lämnar flygplatsen finns en taxistation i våningen för ankommande flyg. Taxibilar finns dygnet runt. Taxistationen har fyra körfält där passageraren får välja den taxi som passar hen bäst.


På körfälten 1–3 finns Helsingfors-Vandas avtalstaxibilar från FixuTaxi, Taksi Helsinki och Menevä-taksi dygnet runt. Priserna för dessa taxibilar anges på taxistationen. Övriga taxibilar finns på körfält 4.


Förbeställda taxibilar väntar på passagerare i taxistationens bakre del.