Exportbegränsningar till utlandet kan du kontrolera med tullen i destinationslandet. Finlands importbegränsningar kan du se på tullens sidor.


Flygplatsens restauranger och butiker följer Finlands åldersgränser för de alkohol- och tubaksprodukter som säljs.