På Helsingfors-Vanda flygplats finns parkeringsplatser för personer med rörelsehinder i omedelbar närhet av parkeringshallens hissar och ytterdörrar. Parkeringshusen har parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade på varje våning. Med handikappskylt kan du också parkera en kort stund framför terminal 1 när du följer eller hämtar passagerare. Du kan köra till terminal 1 kortvariga platser genom att följa T1 Utgående skylt. Parkeringsplatserna ligger i ändan av terminalen, under uppfarten.