Du kan göra en förhandsreservation till Helsingfors-Vanda flygplats parkering tidigast sex (6) månader i förväg och senast sex (6) timmar före tiden börjar. Reservationens minimi tid är ett dygn och maximi 45 dygn. Om du vill parkera för en längre tid var god och kontakta parkeringens service nummer 020 708 3200.


På sidan för förhandsreservation väljer du parkeringstid och -område. Efter betalning för du en QR-kod via mail och som ett textmeddelande. Om du har lagt till bilens registreringsnummer öppnas bommen automatiskt vid infarten. Visa QR-koden till maskinen om bommen inte öppnas automatiskt. Ta med den utprintade parkeringsbiljetten och håll den i förvar under parkeringstiden. Utkörning sker med bilens registreringsnummer eller med parkeringsbiljett.