Om ditt fordon inte startar får du hjälp av Helsingfors-Vanda parkerings tjänst inom öppethållningstiden tiden (dagligen mellan 6-24). Kontakta vår parkeringstjänst och hjälpen kommer på plats. Tel. +358 (0) 20 708 3200.